ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ

  
Οι κυριότερες αιτίες πόνου στους όρχεις είναι οι παρακάτω:
 
Τραυματισμός όρχεων
 
Συστροφή όρχεων
 
Επιδιδυμίτιδα
 
Ορχίτιδα
 
Χρόνια Προστατίτιδα
 
Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος
 
Όγκοι
 
Κιρσοκήλη
 
Βουβωνοκήλη